Alg. Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering, normaal in april, wordt in verband met de corona maatregelen uitgesteld.

Nadere berichten volgen

Pensioenakkoord en Zorg

Het zal niemand zijn ontgaan, maar er is een pensioenakkoord gesloten tussen Minister Koolmees en de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Maar ook is duidelijk dat er nog veel moet worden uitgewerkt. In het Bulletin wordt uitgebreid ingegaan op het akkoord en de (mogelijke) gevolgen voor (gewezen) deelnemers en gepensioneerden.

De petitie “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” van de NVOG en KNVG is inmiddels aangeboden aan de kamercommissie Sociale Zaken. Om gezamenlijk en meer eensgezind te kunnen optreden zullen de NVOG en KNVG per 1 januari 2020 fuseren tot de ouderenorganisatie Koepel Gepensioneerden.

In het Bulletin tevens een uitgebreid verslag van de Themadag Zorg, met als hoofdthema “Langer Thuis”. Naar aanleiding van deze themadag is de webpagina Zorg & Welzijn aangevuld met nieuwe informatie.

De belangen­vereniging

De Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank NV (BP-DNB) behartigt in de meest ruime zin de gemeenschappelijke belangen van haar leden dan wel van bepaalde groepen van haar leden. De BP doet dus niet aan individuele belangenbehartiging.

Wij houden onze leden onder meer op de hoogte via onze website en door middel van Bulletins. Onze website heeft een beveiligd gedeelte, dat uitsluitend toegankelijk is voor onze leden.

Uiteraard houden we algemene ledenvergaderingen, tenminste éénmaal per jaar, maar eventueel vaker als dat nodig is.

We proberen groepen van leden met raad en daad terzijde te staan. Soms komen de antwoorden vanuit de leden zelf, maar we winnen ook advies in bij terzake kundige instellingen of personen, lid of geen lid, of bij een advocaat.

Aanmelden

Download hier het aanmeldingsformulier  voor Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank NV.

Inloggen op de site

Inloggen op deze site gaat anders dan voorheen. U kunt, indien wij uw e-mailadres geregistreerd hebben inloggen met uw volledige e-mailadres. Daarna kiest u voor wachtwoord herstellen. U komt dan in een nieuw scherm terecht waarop u wederom met uw e-mailadres inlogt. U vraagt een nieuw wachtwoord aan. U ontvangt een mail waarin een link staat, die u kunt activeren. Vervolgens komt u in een scherm (met diverse tekens op de plek van het wachtwoord) waar u uw eigen wachtwoord kunt instellen. Daarna kunt u inloggen op de website.

Thema’s

© Copyright 2019 - Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank NV