Statuten en Huishoudelijk Reglement

Download de Statuten van de Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank NV. (pdf)

Download het Huishoudelijk Reglement 2014  van de Belangenvereniging Pensioengerechtigden

(let op: U heeft hier Adobe Reader voor nodig)