De toekomst van ons pensioen

Er is veel te doen over het Nederlandse pensioenstelsel en de houdbaarheid daarvan. Daardoor ontstaat veel onzekerheid. Gaat er veel veranderen? Komt ons toekomstig pensioen in gevaar? Op deze pagina volgt BP DNB voor u de ontwikkelingen rond pensioenen en alles wat daar mee samenhangt.

​Koopkracht groeide in 2017 een half procent

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2017 met 0,5 procent gegroeid. In 2016 nam de koopkracht nog met 3,0 procent toe. Het gaat om de doorsnee ontwikkeling, tussen individuele personen verschilt de koopkrachtontwikkeling. Werknemers gingen er het meest op vooruit, terwijl gepensioneerden hun koopkracht zagen afnemen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Datum: 13-09-2018

Lees gehele artikel op: www.cbs.nl

Honderduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen

230.000 senioren-huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoeslag. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van vijf organisaties voor senioren en gepensioneerden. KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM willen dat de overheid burgers actiever gaat wijzen op toeslagmogelijkheden en werkt aan meer gebruiksvriendelijkheid van het toeslagenstelsel.

Datum: 13-09-2018

Lees gehele artikel op: www.gepensioneerden.nl

Levensverwachting in Nederland blijft stijgen maar minder snel dan eerder geraamd

Uit de Prognosetafel AG2018 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG), blijkt dat Nederlanders gemiddeld nog steeds ouder worden. De verwachte toename van de levensverwachting is echter afgevlakt in vergelijking met de Prognosetafel AG2016.

Datum: 12-09-2018

Lees gehele artikel op: www.ag-ai.nl

​Onderzoek uitvoeringskosten pensioenfondsen 2018

Voor het zevende achtereenvolgende jaar heeft LCP de uitvoeringskosten van Nederlandse pensioenfondsen in kaart gebracht. De totale kosten stegen in 2017 met bijna 13% naar ruim €8,5 miljard.

Datum: 11-09-2018

Lees gehele artikel op: www.lcpnl.com

​Dekkingsgraad pensioenfondsen blijft in augustus stabiel

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in augustus stabiel gebleven op 109%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, bleef eveneens stabiel op 109%.

Datum: 3-09-2018

Lees gehele artikel op: www.aon.com

​Duurzaam beleggen pensioenfondsen: Inzichten uit de praktijk

De afgelopen periode heeft DNB gesprekken gevoerd met een aantal pensioenfondsen en uitvoerders die voorop lopen op het terrein van duurzaam beleggen. De focus lag daarbij op de praktische uitvoering: hoe zorgt een pensioenfonds voor een succesvolle implementatie van een duurzaam beleggingsbeleid?

Datum: 3-09-2018

Lees gehele artikel op: www.dnb.nl

Thema’s