Niet korten, wel indexeren

Op petities.nl ondertekende al een groot aantal mensen de petitie “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden”.

Met dit bericht nodigt het bestuur van de Belangenvereniging Pensioengerechtigden DNB u uit om deze petitie ook te bekijken en zo mogelijk mede te ondertekenen. Als u niet wilt ondertekenen hoeft u niets te doen. U ontvangt geen uitnodigingen van petities.nl tenzij een ondertekenaar uw adres invoert. De petitie kunt u bekijken op:https://pensioenindexerennietkorten.petities.nl

Sinds 2008 zijn veel aanvullende pensioenen tot wel 18% in koopkracht gedaald en kortingen dreigen bij sommige pensioenfondsen. Er zijn 3,3 mln gepensioneerden t.o.v. 5,6 mln actieve deelnemers bij pensioenfondsen, maar toch worden gepensioneerden vertegenwoordigers buiten de onderhandelingen gehouden over een nieuw Pensioenakkoord.

Gepensioneerdenverenigingen eisen daarom betrokken te worden in de onderhandelingen over het Pensioenakkoord en met name de uitwerking daarvan met betrekking tot de in het verleden opgebouwde pensioenrechten van slapers en gepensioneerden en het daarvoor nu aanwezige vermogen.

Heeft u vragen over deze petitie, neemt u dan contact op met de petitionaris: jaapvdspek@planet.nl

Thema’s

De belangenvereniging

De Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank NV (BP-DNB) behartigt in de meest ruime zin de gemeenschappelijke belangen van haar leden dan wel van bepaalde groepen van haar leden. De BP doet dus niet aan individuele belangenbehartiging.

Wij houden onze leden onder meer op de hoogte via onze website en door middel van Bulletins. Onze website heeft een beveiligd gedeelte, dat uitsluitend toegankelijk is voor onze leden.

Uiteraard houden we algemene ledenvergaderingen, tenminste éénmaal per jaar, maar eventueel vaker als dat nodig is.

We proberen groepen van leden met raad en daad terzijde te staan. Soms komen de antwoorden vanuit de leden zelf, maar we winnen ook advies in bij terzake kundige instellingen of personen, lid of geen lid, of bij een advocaat.

Aanmelden

Download hier het aanmeldingsformulier  voor Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank NV.

Inloggen op de site

Inloggen op deze site gaat anders dan voorheen. U kunt, indien wij uw e-mailadres geregistreerd hebben inloggen met uw volledige e-mailadres. Daarna kiest u voor wachtwoord herstellen. U komt dan in een nieuw scherm terecht waarop u wederom met uw e-mailadres inlogt. U vraagt een nieuw wachtwoord aan. U ontvangt een mail waarin een link staat, die u kunt activeren. Vervolgens komt u in een scherm (met diverse tekens op de plek van het wachtwoord) waar u uw eigen wachtwoord kunt instellen. Daarna kunt u inloggen op de website.

© Copyright 2019 - Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank NV