Alg. Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering, normaal in april, wordt in verband met de corona maatregelen uitgesteld.

Nadere berichten volgen

Nieuws: Het FNV ledenparlement heeft zojuist ingestemd met het nieuwe pensioenakkoord.

Koepel Gepensioneerden stuurt brief aan Tweede Kamer n.a.v. de hoofdlijnennotitie.

Vandaag hebben wij een brief gestuurd aan de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de Fractievoorzitters in de Tweede Kamer. In deze brief staan een zevental punten die naar onze mening van ernstig belang zijn in de bespreking van de hoofdlijnennotitie.

De Koepel Gepensioneerden spreekt in deze brief het vertrouwen uit dat de commissie SZW de inhoud ervan in bijdragende betekenis onderdeel laat zijn van de reactie op de brief en de hoofdlijnennotitie van minister Koolmees en dat de commissie bij hem de toezegging wil forceren gepensioneerden nauw bij het overleg te betrekken.

U leest de brief aan de Vaste Commissie SZW, waarvan een kopie is gestuurd aan de minister en aan de fractievoorzitters Eerste kamer,  door op deze link te klikken.

De brief aan minister Koolmees waarnaar in de brief aan de commissie wordt verwezen en die in onze nieuwsbrief 20 van 17 juni staat, kunt u hier desgewenst nog eens lezen.

De belangen­vereniging

De Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank NV (BP-DNB) behartigt in de meest ruime zin de gemeenschappelijke belangen van haar leden dan wel van bepaalde groepen van haar leden. De BP doet dus niet aan individuele belangenbehartiging.

Wij houden onze leden onder meer op de hoogte via onze website en door middel van Bulletins. Onze website heeft een beveiligd gedeelte, dat uitsluitend toegankelijk is voor onze leden.

Uiteraard houden we algemene ledenvergaderingen, tenminste éénmaal per jaar, maar eventueel vaker als dat nodig is.

We proberen groepen van leden met raad en daad terzijde te staan. Soms komen de antwoorden vanuit de leden zelf, maar we winnen ook advies in bij terzake kundige instellingen of personen, lid of geen lid, of bij een advocaat.

Aanmelden kan via het online aanmeldingsformulier voor de Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank NV.

Inloggen op de site

Inloggen op deze site gaat anders dan voorheen. U kunt, indien wij uw e-mailadres geregistreerd hebben inloggen met uw volledige e-mailadres. Daarna kiest u voor wachtwoord herstellen. U komt dan in een nieuw scherm terecht waarop u wederom met uw e-mailadres inlogt. U vraagt een nieuw wachtwoord aan. U ontvangt een mail waarin een link staat, die u kunt activeren. Vervolgens komt u in een scherm (met diverse tekens op de plek van het wachtwoord) waar u uw eigen wachtwoord kunt instellen. Daarna kunt u inloggen op de website.

Thema’s

© Copyright 2019 - Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank NV