INLOGGEN OP DEZE SITE

Inloggen op deze site gaat als volgt:

U kunt, indien wij uw e-mailadres geregistreerd hebben, inloggen met uw volledige e-mailadres. Daarna kiest u voor wachtwoord herstellen. U komt dan in een nieuw scherm terecht waarop u wederom met uw e-mailadres inlogt. U vraagt een nieuw wachtwoord aan. U ontvangt een mail waarin een link staat, die u kunt activeren. Vervolgens komt u in een scherm (met diverse tekens op de plek van het wachtwoord) waar u uw eigen wachtwoord kunt instellen. Daarna kunt u met uw eigen wachtwoord inloggen op de website. U kunt ook het door de site aangemaakte wachtwoord kopiëren en gebruiken.

Uitstel nieuw pensioenstelsel vergroot onzekerheid gepensioneerden.

Naar verwachting zal minister Koolmees binnenkort de Tweede Kamer officieel melden dat de uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord in wetgeving met een jaar wordt uitgesteld. De grote hoeveelheid vaak stevige reacties (ook van de Koepel Gepensioneerden) op zijn eerste ideeën over die uitwerking én de taaiheid van een fors aantal knopen dat nog moet worden doorgehakt, maken uitstel onvermijdelijk.

De Koepel Gepensioneerden begrijpt dat. Tegelijk wijzen we de minister (en de Tweede Kamer) erop dat met dit uitstel de onzekerheid, zeker bij gepensioneerden, nog verder toeneemt. Met als risico dat het draagvlak onder veranderingen in ons pensioenstelsel navenant afneemt. Dat is een risico dat de politiek zich moet aanrekenen, minister en Tweede Kamer voorop. We betreuren in dat kader vooral dat de minister nu geen besluit heeft genomen dat het pensioenfondsen eerder mogelijk maakt de pensioenen na jaren van stilstand en soms zelfs achteruitgang weer te indexeren (met de inflatie te verhogen dus).

Verder lezen via deze link

De Belangenvereniging

De Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers De Nederlandsche Bank NV (BP-DNB) behartigt in de meest ruime zin de gemeenschappelijke belangen van haar leden dan wel van bepaalde groepen van haar leden. De BP doet dus niet aan individuele belangenbehartiging.

Wij houden onze leden onder meer op de hoogte via onze website en door middel van Bulletins. Onze website heeft een beveiligd gedeelte, dat uitsluitend toegankelijk is voor onze leden.

Uiteraard houden we algemene ledenvergaderingen, tenminste éénmaal per jaar, maar eventueel vaker als dat nodig is.

We proberen groepen van leden met raad en daad terzijde te staan. Soms komen de antwoorden vanuit de leden zelf, maar we winnen ook advies in bij terzake kundige instellingen of personen, lid of geen lid, of bij een advocaat.

Aanmelden kan via het online aanmeldingsformulier voor de Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers De Nederlandsche Bank NV.

Thema’s