Aanmeldings­formulier

Aanmeldingsformulier-lidmaatschap-BP-2023Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden bij de Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers De Nederlandsche Bank NV. Nadat u alle velden heeft ingevuld, kunt u het formulier digitaal naar ons sturen. Als u de voorkeur geeft aan het per post sturen van het formulier, dan kunt u het formulier via deze link downloaden.


  ManVrouw


  ik ontvang pensioen van het pensioenfonds van DNBik ben vóór de pensioenleeftijd bij DNB weg gegaan met recht op een uitgesteld pensioen maar ontvang nog geen pensioenik ben medewerker met recht op pensioenaanspraak

  Machtiging lidmaatschap BP-DNB

  Ik machtig hierbij BP-DNB tot wederopzegging de contributie (van € 10,00 per jaar) ten laste te brengen van mijn bankrekening. Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u het bedrag binnen 58 dagen door uw bank laten terugstorten.

  IBAN rekeningnummer:
  Ten name van:

  Toestemmingsverklaring aan BP-DNB

  Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informatie toesturen. Met dit formulier vragen wij – zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming ons verplicht – u toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken.

  Ik geef hierbij toestemming om mijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres te gebruiken voor algemene berichtgeving, de nieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen voor de ALV en vergelijkbare informatie. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


  Ik wil actief meewerken in de belangenvereniging, mijn expertise ligt op het terrein van: