Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats. De notulen, uitkomsten en al wat vermeldenswaardig is, plaatsen wij op deze pagina. U wordt er ook altijd per e-mail van op de hoogte gebracht en gehouden.

Informatie 2024

De Algemene Leden vergadering zal op woensdag 24 april 2024 worden gehouden in het auditorium van DNB. Meer informatie, zoals je agenda, zult u binnenkort ontvangen.

Vorige vergaderingen

Verslag 2023: ALV 2023 
Verslag 2022 : Archiefpagina ALV 2022.

Verslagen voorgaande jaren: Archiefpagina alle ALV’s.