Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats. De notulen, uitkomsten en al wat vermeldenswaardig is, plaatsen wij op deze pagina. U wordt er ook altijd per e-mail van op de hoogte gebracht en gehouden.