Standpunt BP t.a.v. financiële opzet

Dit document biedt een analyse van de financiële strategieën achter het pensioenfonds, met een focus op het stabiliseren van nominale uitkeringen. Het belicht de rol van rendementsspreiding, renteafdekking en de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Lees het...

Louis Kuypers wederom bestuurslid BP-DNB

Ik werk al ruim 40 jaar met het pensioenrecht in alle verschillende daarbij behorende deelterreinen of rechtsgebieden. Na mijn studie notariaat voltooide ik een master fiscale economie. Ik werkte eerst 7 jaar als medewerker belastingadviseur. In 1987 stapte ik over...

Position Paper BP DNB, April 2023

Dit position paper bespreekt de transitie van het pensioenstelsel in Nederland, met specifieke aandacht voor de Wet toekomst Pensioenen. Het document benadrukt het belang van overleg met gepensioneerden en stelt voorwaarden voor de verdeling van pensioenvermogen,...

Informatie over invaren

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt vernieuwd. De regering maakte in 2019 nieuwe afspraken samen met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en legde deze vast in het Pensioenakkoord. Deze afspraken zijn inmiddels uitgewerkt in het wetsvoorstel Wet...