Position Paper BP DNB, April 2023

Dit position paper bespreekt de transitie van het pensioenstelsel in Nederland, met specifieke aandacht voor de Wet toekomst Pensioenen. Het document benadrukt het belang van overleg met gepensioneerden en stelt voorwaarden voor de verdeling van pensioenvermogen,...

Informatie over invaren

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt vernieuwd. De regering maakte in 2019 nieuwe afspraken samen met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en legde deze vast in het Pensioenakkoord. Deze afspraken zijn inmiddels uitgewerkt in het wetsvoorstel Wet...

Nieuwe leden voor klankbordgroep

Het doel van de klankbordgroep is dat het bestuur gevoed wordt met meningen van de achterban over lopende zaken. We zijn erg gelukkig met het aantal aangemelde leden van de Klankbordgroep. De oproep om deel te nemen hieraan deel te nemen heeft 8 leden opgeleverd, te...