Begroting per 31 december (in euro’s)

Baten

Begroting 2020Resultaat 2020Begroting 2021
Donaties0,000,000,00
Contributies11.000,0011.079,009.000,00
Restitutie reserve KG2.827,06
Rente0,000,000,00
Totaal11.000,0013.906,069.000,00

Lasten

Begroting 2020Resultaat 2020Begroting 2021
Reiskosten bestuur en commissieleden1.500,00420,001.000,00
Lidmaatschappen2.000,001.257,902.000,00
Bestuurskosten2.500,001.368,232.500,00
Secretariaatskosten200,00177,45200,00
Kosten betalingsverkeer800,00678,75700,00
Websitekosten400,00308,55400,00
Cursussen/vakbladen1.000,001.444,851.000,00
Dotatie reserve acties KG5.500,00
Overschot boekjaar2.600,002.749,531.200,00
Totaal11.000,0013.906,069.000,00

Balans per 31 december (in euro)

Activa

20192020
ING-Bank1.091,231.340,76
ING Spaarrekening71.907,3979.907,39
Rente0,000,00
Totaal activa72.998,6281.248,15

Passiva

20192020
Eigen vermogen72.998,6275.748,15
Reserve acties KG5.500,00
Totaal passiva72.998,6281.248,15

Resultatenrekening per 31 december (in euro’s)

Baten

20192020Begroting 2020
Donaties0,000,000,00
Contributies11.100,0011.079,0011.000,00
Restitutie reserve KG2.827,06
Rente0,000,000,00
Totaal11.100,0013.906,0611.000,00

Lasten

Begroting 2020Resultaat 2020Begroting 2021
Reiskosten bestuur en commissieleden1.450,52420,801.500,00
Lidmaatschappen885,961.257,902.000,00
Bestuurskosten2.034,491.368,232.500,00
Secretariaatskosten141,49177,45200,00
Kosten betalingsverkeer796,49678,75800,00
Websitekosten375,00308,55400,00
Cursussen/vakbladen381,501.444,851.000,00
Dotatie reserve acties KG5.500,00
Overschot boekjaar5.034,552.749,53
2.600,00
Totaal11.100,0013.906,0611.000,00