Bestuur en vertegenwoordigingen
BP-DNB

De BP-DNB behartigt in de meest ruime zin de gemeenschappelijke belangen van haar leden dan wel van bepaalde groepen van haar leden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Jan Westland

Voorzitter

Louis Kuypers

Vice-voorzitter

Margriet Bos

Penningmeester
Verslaglegging

Berend van Baak

Secretaris

Rocus van Oossanen

Lid

Guus van Honschooten

Lid

Leendert van Driel

Lid

Vertegenwoordigers bij het DNB Pensioenfonds:

J. (Jos) Kleverlaan, namens de pensioengerechtigden

Vertegenwoordigers bij het Verantwoordingsorgaan:

Dick Hendriks, namens de gepensioneerden
Bob Coppes, namens de gepensioneerden
E. (Erich) Abeen, namens de gewezen deelnemers