Bestuur en vertegenwoordigingen

Het bestuur bestaat met ingang van mei 2020 uit:

  • J.B. (Jan) Westland – Voorzitter
  • B. (Berend) van Baak – Secretaris
  • M. (Margriet) van den Dobbelsteen – Penningmeester, verslaglegging
  • L. (Leendert) van Driel  – Lid
  • R. (Rocus) van Oossanen – Lid
  • G. (Guus) van Honschooten  – Lid

Vertegenwoordigers bij het DNB Pensioenfonds:

  • J. (Jos) Kleverlaan, namens de pensioengerechtigden

Vertegenwoordigers bij het Verantwoordingsorgaan:

  • M. (Ries) de Kogel, namens de gepensioneerden
  • A.C.M, (Louis) Kuypers, namens de gepensioneerden
  • E. (Erich) Abeen , namens de gewezen deelnemers