Bestuur en vertegenwoordigingen

Het bestuur bestaat met ingang van 23 april 2018 uit:

 • J.B. (Jan) Westland – Voorzitter
 • D.J. (Dick) Bais – Secretaris
 • B. (Berend) van Baak – Lid
 • M. (Margriet) van den Dobbelsteen – Penningmeester, verslaglegging
 • F.M. (Frans) van Kershaver – Lid, communicatie
 • W. (Wiebe) Okkema – Lid
 • H. (Harm) Metselaar – Lid

Vertegenwoordigers bij het DNB Pensioenfonds:

 • Rein van Dam, namens gepensioneerden

Vertegenwoordigers bij het Verantwoordingsorgaan:

 • Ries de Kogel, namens de gepensioneerden
 • Kees van der Zwan, namens de gepensioneerden
 • Simon Lelieveldt, namens de gewezen deelnemers