Bestuur en vertegenwoordigingen

Het bestuur bestaat met ingang van 25 april 2019 uit:

 • J.B. (Jan) Westland – Voorzitter
 • D.J. (Dick) Bais – Secretaris
 • B. (Berend) van Baak – Secretaris
 • M. (Margriet) van den Dobbelsteen – Penningmeester, verslaglegging
 • A.C.M. (Louis) Kuypers – Lid
 • W. (Wiebe) Okkema – Lid
 • H. (Harm) Metselaar – Lid

Vertegenwoordigers bij het DNB Pensioenfonds:

 • N.C.J. (Nico) Meeuwisse, namens de gepensioneerden
 • A. (Anita) Jharap, namens de gewezen deelnemers

Vertegenwoordigers bij het Verantwoordingsorgaan:

 • M. (Ries) de Kogel, namens de gepensioneerden
 • C.S. (Kees) van der Zwan, namens de gepensioneerden
 • S. (Simon) Lelieveldt, namens de gewezen deelnemers