Standpunt BP t.a.v. financiële opzet

Dit document biedt een analyse van de financiële strategieën achter het pensioenfonds, met een focus op het stabiliseren van nominale uitkeringen. Het belicht de rol van rendementsspreiding, renteafdekking en de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Lees het...

Position Paper BP DNB, April 2023

Dit position paper bespreekt de transitie van het pensioenstelsel in Nederland, met specifieke aandacht voor de Wet toekomst Pensioenen. Het document benadrukt het belang van overleg met gepensioneerden en stelt voorwaarden voor de verdeling van pensioenvermogen,...

Informatie over invaren

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt vernieuwd. De regering maakte in 2019 nieuwe afspraken samen met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en legde deze vast in het Pensioenakkoord. Deze afspraken zijn inmiddels uitgewerkt in het wetsvoorstel Wet...

Reactie van directie DNB op brief BP

Klik hier voor onze brief aan de directie. betreft:Reactie op brief d.d. 19 augustus 2022 Geacht bestuur, In uw brief van 19 augustus jl. heeft u de directie van DNB gevraagd om de BP DNB in het project Pensioentransitie DNB bij de besluitvorming zelf te betrekken. De...