Louis Kuypers wederom bestuurslid BP-DNB

Ik werk al ruim 40 jaar met het pensioenrecht in alle verschillende daarbij behorende deelterreinen of rechtsgebieden. Na mijn studie notariaat voltooide ik een master fiscale economie. Ik werkte eerst 7 jaar als medewerker belastingadviseur. In 1987 stapte ik over...

Nieuwe leden voor klankbordgroep

Het doel van de klankbordgroep is dat het bestuur gevoed wordt met meningen van de achterban over lopende zaken. We zijn erg gelukkig met het aantal aangemelde leden van de Klankbordgroep. De oproep om deel te nemen hieraan deel te nemen heeft 8 leden opgeleverd, te...

Bob Coppes stelt zich voor

Sinds 1 januari dit jaar ben ik formeel gepensioneerd maar ik was al ruim twee jaar eerder gestopt waarna ik mijn vakantiedagen heb opgemaakt en met levensloop ben gegaan. Ik vulde mijn dagen met reizen, een boek schrijven, het penningmeesterschap van onze VvE, maar...