De contactgegevens van de BP DNB zijn:

Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers
De Nederlandsche Bank NV
Antwoordnummer 2670
1000 PA AMSTERDAM
E-mail: info@bp-dnb.nl

Ons postadres is:

Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers De Nederlandsche Bank NV
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen kunt u doorgeven via e-mailadres info@bp-dnb.nl

Om privacyredenen vindt geen gegevensuitwisseling plaats tussen onze Belangenvereniging, het DNB Pensioenfonds en De Nederlandsche Bank NV. Wijzigingen van persoonlijke gegevens dienen dan ook separaat te worden doorgegeven aan onze Belangenvereniging en, indien van toepassing, het DNB Pensioenfonds en De Nederlandsche Bank NV.