Per 1 januari 2024 volg ik Ries de Kogel op als lid namens de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds DNB. Het lijkt me een uitdagende functie. En ik heb er veel zin in.

Ik ben sinds april vorig jaar met pensioen. Heb 20 jaar bij DNB gewerkt. Altijd binnen toezicht (verzekeraars, banken, pensioenfondsen). Voel me nog te jong om niets te doen. Daarom vrijwilligerswerk opgepakt. Ik doe Taalvisites (verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen 2,5 en 12 jaar). Hou samen met mijn dochter de schoolbibliotheek op de basisschool weer draaiend. En ben 1 middag in de week oppas opa voor mijn kleinkinderen. Dat doe ik allemaal met veel plezier maar ik vind het fijn om toch ook weer in de inhoud van de wondere wereld van pensioenen te duiken.

Al weer wat jaartjes geleden ben ik bestuurslid geweest bij het pensioenfonds. En de laatste jaren van mijn werkzame leven was ik toezichthouder pensioenen. Dan laat de materie je toch nooit meer helemaal los. De pensioenwereld is volop in beweging en staat voor een ingrijpende transitie. Voor gepensioneerden vormt pensioen een belangrijk deel van het inkomen. Dus is het van belang dat Pensioenfonds DNB haar verplichtingen kan nakomen, goed beleid voert en goed onderbouwde beleidskeuzes maakt. En daar uiteraard op een transparante wijze verantwoording over aflegt.

Bij dit alles is een belangrijke rol weggelegd voor het Verantwoordingsorgaan. Het oordeel en de adviezen van het Verantwoordingsorgaan zijn relevante ankerpunten voor het bestuur. Zeker ook met de transitie naar de nieuwe pensioenregeling en alles wat daar bij komt kijken moet in het hele proces ook het perspectief van de pensioengerechtigden goed aan bod komen. Ik wil daar als lid van het Verantwoordingsorgaan graag mijn steentje aan bijdragen.

Dick

Dick Hendriks