Koepel van Gepensioneerden

De BP DNB is lid van de Koepel van Gepensioneerden. Lees meer over het ontstaan van de Koepel, de hoofdthema’s en participaties.

De BP DNB is lid van de Koepel van Gepensioneerden

De Koepel Gepensioneerden is ontstaan uit het samengaan van twee overkoepelende belangenverenigingen van gepensioneerden KNVG en NVOG, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties en 82 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigingen. Samen met haar zusterorganisaties en ander ouderenbelangenverenigingen behartigt Koepel Gepensioneerden de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden heeft een grotere diversiteit aan lid-organisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

De drie hoofdthema’s waarop Koepel Gepensioneerden zich richt zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht en AOW. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. Koepel Gepensioneerden is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is.

Koepel Gepensioneerden is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de (onbetaalde) medewerking van een groot aantal leden van de aangesloten organisaties. Zij stellen hun tijd beschikbaar en maken gebruik van de kennis en ervaring verworven in de door hen, voorafgaand aan hun pensionering, vervulde functies.

Bij Koepel Gepensioneerden zijn aangesloten de KBO-Brabant en FASv, de Federatie van Algemene Seniorenvereningen. Bovendien werkt de Koepel Gepensioneerden intensief samen met de landelijke ouderenorganisaties KBO-PCOB en NOOM. Koepel Gepensioneerden is tevens lid van AGE Europe, die de belangen van ouderen op Europees niveau behartigt. Ook daarvoor zijn binnen Nederland samenwerkingsverbanden, zoals met de ANBO, waarin Koepel Gepensioneerden participeert.