Lid worden van BP-DNB

Werkt u voor DNB of heeft u hier gewerkt en heeft u daarmee pensioenaanspraken bij Pensioenfonds DNB? Of bent u nabestaande van iemand die bij DNB heeft gewerkt?

Dan is het verstandig lid te worden van de Belangenvereniging.

Wie kan er lid worden?

Wie lid kan worden van de BP-DNB is omschreven in Artikel 3 van de Statuten.

Daarbij gaat het om de volgende personen:

 • oud-medewerkers van DNB die in aansluiting op hun dienstverband een (pensioen)uitkering ontvangen;
 • oud-medewerkers van DNB met een uitgesteld pensioen van het DNB Pensioenfonds (gewezen deelnemers van het fonds, ook wel aangeduid als “slapers”).
 • weduwen, weduwnaars en partners van de hiervoor genoemde groep oud-medewerkers van DNB
  wezen, die aanspraak gerechtigd zijn voor een pensioen van het DNB Pensioenfonds;
 • medewerkers van DNB in actieve dienst, voorzover deelnemer in het DNB Pensioenfonds;

Inschrijfformulier voor het lidmaatschap Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen deelnemers De Nederlandsche Bank NV (BP-DNB)

  Uw gegevens

  Voorletters
  tussenv.
  Achternaam *
  Geslacht
  Geboortedatum *
  Telefoon
  E-mailadres

  Adres

  Straat
  Huisnr.
  Postcode
  Woonplaats

  Status pensioengerechtigde

  ik ontvang pensioen van het pensioenfonds van DNBik ben vóór de pensioenleeftijd bij DNB weg gegaan met recht op een uitgesteld pensioen maar ontvang nog geen pensioenik ben medewerker met recht op pensioenaanspraakik ben weduwe, weduwnaar of partner van een oud-medewerker van DNB

  Uw expertise

  Ik wil actief meewerken in de belangenvereniging, mijn expertise ligt op het terrein van:
  Uw expertise

  Machtiging lidmaatschap BP-DNB


  Ik geef hierbij toestemming om mijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres te gebruiken voor algemene berichtgeving, de nieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen voor de ALV en vergelijkbare informatie. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

  Ik machtig hierbij BP-DNB tot wederopzegging de contributie (van € 10,00 per jaar) ten laste te brengen van mijn bankrekening.
  IBAN rekeningnummer
  Ten name van
  Als u het niet een bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Ook kunt u uw bank vóór het moment van afschrijving verzoeken om de incasso-opdracht tegen te houden.

  Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren.

  U kunt de machtiging te allen tijde intrekken, schriftelijk of per e-mail gericht aan info@bp-dnb.nl
  Datum invulling formulier
  Voornaam en achternaam


  De Belangenvereniging is gevestigd: Westeinde 1, 1017 ZN AMSTERDAM
  Postadres: Antwoordnummer 2670, 1000 PA AMSTERDAM