Ik werk al ruim 40 jaar met het pensioenrecht in alle verschillende daarbij behorende deelterreinen of rechtsgebieden. Na mijn studie notariaat voltooide ik een master fiscale economie. Ik werkte eerst 7 jaar als medewerker belastingadviseur. In 1987 stapte ik over naar de fiscale advocatuur. Gegeven de grote financiële belangen van pensioenverplichtingen bij overnames specialiseerde ik mij in het pensioenrecht. Als partner bij een van de grote Nederlandse advocaten kantoren gaf ik vanaf 1994 leiding aan een steeds grotere groep pensioenadvocaten. Bij pensionering als senior partner moest ik helaas afscheid nemen van de pensioenrecht advocatuur en koos ik in 2011 voor aanwending van mijn pensioenkennis en ervaring in het algemeen belang als toezichthouder bij DNB bij een nieuw expertisecentrum Interventie en Handhaving (ECIH). Na tropenjaren in die functie bij ECIH stapte ik in 2018 over naar Pensioen Beleid, waar ik mij met name heb bezig gehouden met nieuwe wet- en regelgeving en alle juridische aspecten bij de totstandkoming van het pensioenakkoord. Sinds 2018 vervul ik de functie van Raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam, in het bijzonder voor pensioenzaken. Sinds 2020 vervul ik dezelfde functie bij het Gerechtshof Den Haag; eveneens met aandachtsgebied Pensioenen.

In het kader van mijn pensionering bij DNB kon ik deelnemen aan cursussen ter voorbereiding van het leven als gepensioneerde. Ik koos er voor om de benodigde certificaten te behalen voor Pensioenfondsbestuurder niveau B, omdat ik dat deel van het pensioenterrein nog wel ambieerde. Doel was het bestuurslidmaatschap van het pensioenfonds DNB. Ik ben in 2019 toegetreden tot het bestuur van BP-DNB. Toen er een vacature was voor het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft de BP mij voorgedragen. Het bestuurslidmaatschap van de BP was daarmee onverenigbaar. In 2022 heb ik helaas moeten besluiten om mij terug te trekken, omdat ik te weinig tijd kon vrijmaken om het werk voor het VO goed te doen. Nu ben ik weer gekozen in het bestuur van de BP en zal mij daar blijven inzetten voor de belangen van gepensioneerden en gewezen deelnemers van het Pensioenfonds DNB. 

Ik ben zeer geïnteresseerd in alle juridische kwesties, zowel civiel-, fiscaal- als bestuursrechtelijk. Daarnaast hebben governance vraagstukken en financiële verslaggeving en de jaarrekening mijn grote interesse, mede gegeven mijn expertise, ervaring en opleiding. Het pensioenstelsel wijzigt de komende jaren ingrijpend bij implementatie van het nieuwe pensioenstelsel. De werkgever en de vertegenwoordigers van de werknemers moeten als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving – na het horen van de vertegenwoordiger van de gepensioneerden en gewezen deelnemers – de geldende pensioenregelingen gebaseerd op toegezegde uitkeringen omvormen naar een beschikbare (leeftijdsonafhankelijke) premieregeling. Daarnaast moet het Pensioenfonds DNB zich tijdig voorbereiden op de uitvoering van die nieuwe pensioenregeling in de vorm van een nieuwe opdrachtovereenkomst met de werkgever en naar verwachting het invaren van alle bestaande pensioenaanspraken en pensioenrechten uit de oude pensioenregelingen naar de nieuwe pensioenregeling.

Louis Kuypers
Louis Kuypers