Het doel van de klankbordgroep is dat het bestuur gevoed wordt met meningen van de achterban over lopende zaken.

We zijn erg gelukkig met het aantal aangemelde leden van de Klankbordgroep. De oproep om deel te nemen hieraan deel te nemen heeft 8 leden opgeleverd, te weten

Loek Schmidt, voorzitter

Hans Hoek

Karel Honselaar

Jos Denissen

Peter ter Berg

Wilbert van der Hoeven

Nanno Immelman

Ab Horsting

De Klankbordgroep heeft 17 januari 2023 haar eerste bijeenkomst.