NVOG

De BP DNB is lid van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG)

De NVOG, opgericht in 1986, is de overkoepelende belangenvereniging van 112 organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen behartigt de NVOG de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden. Dat doet de NVOG door intensieve contacten te onderhouden met de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

De NVOG heeft een grotere diversiteit aan lidorganisaties in zijn achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

De drie hoofdthema’s waarop de NVOG zich richt zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. De NVOG is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is.

De NVOG heeft haar uitgangspunten en ambities samengevat in Koers NVOG 2017.

De NVOG geeft geregeld een nieuwsbrief uit. Lees de meest recente Nieuwsbrieven van het NVOG.