Per 1 juli 2026 gaat DNB over naar een nieuw pensioenstelsel. De Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers DNB (BP) heeft het concept transitieplan zorgvuldig beoordeeld en uit hun zorgen.

Voorkeur voor flexibele premieregeling

De BP geeft de voorkeur aan een flexibele premieregeling boven de door sociale partners gekozen solidaire premieregeling. De BP vindt dat de flexibele regeling beter aansluit bij de behoeften van de deelnemers en de aard van de onderneming. Zij vragen om een kwantitatieve toetsing van beide regelingen om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Indexatieachterstand

De BP benadrukt het belang van het inhalen van de indexatieachterstand voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. De voorgestelde algemene verhoging van 10% door de sociale partners vindt de BP onevenwichtig, aangezien de werkelijke achterstand voor sommige groepen veel lager is.

Compensatie en verdeling van reserves

De BP uit ook kritiek op de compensatieverdeling voor oudere werknemers en de verdeling van vrije reserves. Zij pleiten voor een eerlijke verdeling die ook de belangen van gepensioneerden en gewezen deelnemers respecteert. De huidige voorstellen bevoordelen volgens hen onevenredig de jongere deelnemers ten koste van de oudere groepen.

Het volledige document is te lezen via deze link.