Onderstaand bericht komt van De Koepel Gepensioneerden.

Onlangs werd de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Die is qua samenstelling behoorlijk anders dan de vorige. En dat kan zomaar gevolgen hebben voor het pensioendossier. In een van onze vorige Nieuwbrieven schreven we daar al over: de partijen die destijds tegen de nieuwe Pensioenwet stemden, beschikken inmiddels over een meerderheid van de zetels in het parlement. Van de partijen die (mogelijk) een nieuw kabinet gaan formeren of gedogen, stemden BBB, NSC en PVV tegen; de VVD stemde voor. Daarom ook riep de Koepel Gepensioneerden partijen op zich in te zetten voor een verbetering van de wet. De mogelijkheden daarop zijn fors gestegen.

Direct al bij de eerste gelegenheid waarbij dat kon, werd door pensioenwoordvoerder Agnes Joseph van NSC een debat met minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen aangevraagd. Zou een dergelijke aanvraag door de Kamer in de oude samenstelling nog van tafel zijn geveegd, nu was er een meerderheid voor haar verzoek.

Koepel-voorzitter Kerstens is daar blij mee: ‘Dit biedt ons de gelegenheid om onze wensen in te brengen. Over dat de nieuwe wet, anders dan de hoofddoelstelling ervan was en ondanks alle destijds gedane beloftes, een koopkrachtiger pensioen nog niet echt dichterbij lijkt te brengen. Of dat met name bij bedrijfstakpensioenfondsen vakbonden hun best lijken te doen om verenigingen van gepensioneerden zo lang mogelijk buiten de deur te houden en daarmee gepensioneerden buitenspel proberen te zetten.’

Inmiddels zijn ook de antwoorden van minister Schouten binnen op Kamervragen die Pieter Omtzigt eerder stelde over het ‘invaren’ van opgebouwde rechten in een nieuwe pensioenregeling. Daaruit blijkt dat rondom een eerder pensioenakkoord in 2010 ernstige juridische bezwaren bestonden tegen dat invaren. Het zou een ongeoorloofde inbreuk zijn op het zogenaamde eigendomsrecht. In haar antwoorden betoogt de minister dat die bezwaren niet opgaan voor haar nieuwe Pensioenwet. Daarbij verwijst ze onder meer naar het positieve advies van de Raad van State over de wet. Of die argumentatie standhoudt, zal moeten blijken. Want het is duidelijk dat de bezwaren uit 2010 bij eventuele juridische procedures uit de kast zullen worden gehaald. Momenteel buigt de Koepel Gepensioneerden zich over de antwoorden van de minister.