Dit position paper bespreekt de transitie van het pensioenstelsel in Nederland, met specifieke aandacht voor de Wet toekomst Pensioenen. Het document benadrukt het belang van overleg met gepensioneerden en stelt voorwaarden voor de verdeling van pensioenvermogen, compensatie voor de afschaffing van de doorsneepremie en de keuze tussen verschillende methoden voor de pensioenoverdracht.

Lees de position paper.