Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Het geeft een indicatie of een pensioenfonds in staat is om de pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen.

 

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad wordt berekend door de bezittingen van een pensioenfonds (zoals beleggingen in aandelen en obligaties) te delen door de pensioenverplichtingen (de pensioenaanspraken van alle deelnemers) en wordt uitgedrukt in een percentage.

Bij een dekkingsgraad van 100% kan een pensioenfonds in principe aan alle opgebouwde verplichtingen voldoen. Volgens de wet moeten de pensioenfondsen echter ook over buffers beschikken zodat ze onvoorziene situaties kunnen opvangen. Daarom stelt de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) een wettelijke vereiste dekkingsgraad vast die boven de 100% ligt. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 110% betekent dus dat een pensioenfonds €1,10 in kas heeft voor elke euro die het aan pensioen moet betalen. DNB vergelijkt de actuele dekkingsgraad met de vereiste dekkingsgraad om te controleren of een pensioenfonds voldoende vermogen heeft.

​Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad die Pensioenfonds DNB berekent voor de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Aan de hand van de gemiddelde maanddekkingsgraad over de laatste twaalf maanden, de zogenaamde beleidsdekkingsgraad, wordt bepaald of een pensioenfonds een tekort heeft. Hiervoor vergelijkt DNB de beleidsdekkingsgraad met de wettelijk vereiste dekkingsgraad. De wettelijk vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en is afhankelijk van de financiële risico’s van het fonds. De wettelijk vereiste dekkingsgraad van Pensioenfonds DNB is 114,7 % (ultimo oktober 2021).

​De beleidsdekkingsgraad wordt ook gebruikt om de dekkingsgraad van pensioenfondsen onderling te kunnen vergelijken.

Deze dekkingsgraad wordt berekend op basis van een kunstmatige rekenrente (de zogenaamde Ultimate Forward Rate – UFR) die door DNB wordt vastgesteld.​

Actueel

Ga voor de meest recente dekkingsgraad naar de website van Pensioenfonds DNB. Of scan de QR code.