Zorg & welzijn

Oud worden gaat niet altijd zonder problemen! Vooral niet omdat steeds meer zelfredzaamheid van de senioren wordt verwacht. Maar oud worden kan ook leuk zijn als je actief blijft, zowel lichamelijk als geestelijk. BP DNB wil u hierbij helpen door u zoveel mogelijk informatie te geven over hulp en waar die te halen is.

Alleszelf.nl

Alleszelf.nl is een erkende ‘social enterprise’ en sinds 2014 het enige platform in ons land dat zich uitsluitend richt op ouderen en hun eigen kracht centraal stelt. Objectief, onafhankelijk en deskundig helpen we ouderen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig in de eigen woning te blijven wonen. Daarbij biedt Alleszelf.nl alleen concrete oplossingen, keuzemogelijkheden en geleidelijk het complete aanbod.

Website: www.alleszelf.nl

Alzheimer

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Daarom biedt deze site informatie en advies. Alzheimer Nederland komt op voor betere zorg en investeren we in wetenschappelijk onderzoek.

Website: www.alzheimer-nederland.nl

Thema’s