Zorg & welzijn

Oud worden gaat niet altijd zonder problemen! Vooral niet omdat steeds meer zelfredzaamheid van de senioren wordt verwacht. Maar oud worden kan ook leuk zijn als je actief blijft, zowel lichamelijk als geestelijk. BP DNB wil u hierbij helpen door u zoveel mogelijk informatie te geven over hulp en waar die te halen is.

Let op: een aantal websites biedt ook (commerciële) diensten aan zoals het helpen zoeken naar thuiszorg, traplift of een klusbedrijf. Dat is handig maar het aanbod kan daardoor beperkter zijn dan gewenst. Voor specifieke zorggerelateerde vragen is het vrijwel altijd nuttig om eerst te informeren bij uw gemeente en uw zorgverzekering.

Alleszelf.nl

Alleszelf.nl is een erkende ‘social enterprise’ en sinds 2014 het enige platform in ons land dat zich uitsluitend richt op ouderen en hun eigen kracht centraal stelt

Deze website geeft enkele concrete voorbeelden van hoe bestaande, gangbare woningtypen en hun directe omgeving kunnen worden aangepast aan de toekomstige zorgvraag. Zo geeft het diverse situatietekeningen van voor en na een verbouwing. De provincie Brabant, gemeente Breda en diverse architecten hebben aan dit project meegewerkt.

Objectief, onafhankelijk en deskundig helpen we ouderen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig in de eigen woning te blijven wonen. Daarbij biedt Alleszelf.nl alleen concrete oplossingen, keuzemogelijkheden en geleidelijk het complete aanbod.

​Alzheimer

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Daarom biedt deze site informatie en advies. Alzheimer Nederland komt op voor betere zorg en investeren we in wetenschappelijk onderzoek.

 

AutoMaatje

Het doel van ANWB AutoMaatje is om mensen, die nu te vaak gedwongen thuis zitten omdat ze minder mobiel zijn, weer te laten deelnemen aan het sociale en maatschappelijke verkeer.

Buurtgenoten rijden daarbij voor minder mobiele buurtgenoten met hun eigen auto tegen een geringe onkostenvergoeding. De ANWB faciliteert en u kunt bijdragen als vrijwilliger en uiteraard ook gebruik maken van AutoMaatje.

Lang zult u wonen

Lang zult u wonen is het motto en de naam van een campagne die in vrijwel alle Overijsselse gemeenten loopt. De bewustwordingscampagne is erop gericht Overijsselaars vroegtijdig aan te zetten tot aanpassen van hun woning: maak nu uw woning al veiliger en comfortabeler, daar heeft u nu en nog heel veel jaren plezier van.

Op de website vindt u o.a. de 8 afleveringen over dit thema uitgezonden door TV Oost, maar ook diverse visualisaties met praktische tips. Ook geschikt voor niet-Overijsselaars.

 

Langer thuis in eigen huis

Deze website geeft enkele concrete voorbeelden van hoe bestaande, gangbare woningtypen en hun directe omgeving kunnen worden aangepast aan de toekomstige zorgvraag. Zo geeft het diverse situatietekeningen van voor en na een verbouwing. De provincie Brabant, gemeente Breda en diverse architecten hebben aan dit project meegewerkt.

 

 

NVOG

De NVOG publiceert op haar webpagina veel nuttige informatie voor gepensioneerden, waaronder die van haar commissie Zorg-Welzijn-Wonen. Daar vind u bijvoorbeeld de links naar de presentaties van de Themadag Zorg (zie Bulletin 43), maar ook verwijzingen naar andere voor ouderen relevante belangenorganisaties en thema’s.

 

Woonz

Op deze website kunt u onder andere zoeken in het beschikbare aanbod van woningen of diensten aan huis. Dit betreft zowel huur- als koopwoningen. Maar u vind er ook informatie over o.a. woningaanpassingen, zorg en hulpmiddelen.

Zorg voor later

 

Op deze website wordt een praktisch hulpmiddel om uw sociale netwerk in kaart te brengen als download ter beschikking gesteld. Het zal u bewuster maken van de sterke en zwakkere aspecten van uw netwerk. Nuttig vanuit de gedachte dat mensen steeds langer thuisblijven.